Wybory samorządowe 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 325/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Nr 5/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 marca 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencje 2018 – 2023

UCHWAŁA NR XXVII/166/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 lutego 2018 r. podziału Gminy Sejny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XXVII/167/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sejny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 lipca 2018r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sejny w okręgu wyborczym nr. 15

INFORMACJA WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczonych na terenie gminy Sejny na potrzeby kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów 2018r. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach w wyborach do Rady Gminy Sejny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Statystyka - Wybory samorządowe 2018r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

     Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

     Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

     Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 22 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

     Załącznik nr 1 doc

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

     Załącznik nr 1 doc

     Załącznik nr 2 doc

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie Nr 334/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodach w wyborach do Rady Gminy Sejny, Rady Powiatu Sejnieńskiego, Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz wyborów Wójta Gminy Sejny zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 6 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 30 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

     Załącznik nr 27 do Postanowienia 

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach

Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach - wybór Przewodniczącego

Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach - wybór Zastępcy Przewodniczącego

Informacja o zmianie w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach

ZARZĄDZENIE NR 339/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodach w wyborach do Rady Gminy Sejny, Rady Powiatu Sejneńskiego, Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz wyborów Wójta Gminy Sejny zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 21 września 2018 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach z dnia 25 września 2018r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 września 2018r.

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sejny

Informacja dla wyborców

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Uchwała Nr 9 Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sejny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sejny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Sejny bez glosowania w okręgu wyborczym nr 12

Uchwała nr 10 Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach z dnia 2 października 2018r. w sprawie ustalenia formatu i treści kart do głosowania na podstawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych do Rady Gminy Sejny oraz kandydatów na Wójta Gminy Sejny

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sejny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Sejny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Sejny z dnia 9 października 2018 roku w sprawie numerów telefonów w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gminy Sejny

INFORMACJA WÓJTA GMINY SEJNY

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE OD NR 1 do NR 5

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE OD NR 1 DO NR 5

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD GMIN LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD POWIATÓW

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

INFORMACJA O DYŻURACH GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SEJNACH

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

     Załącznik do Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Protokół z Wyborów do Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 352/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodach w wyborach ponownych na Wójta Gminy Sejny w dniu 4 listopada 2018 r.

INFORMACJA O DYŻURACH GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SEJNACH

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku - Wybory do Rady Gminy Sejny

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w gminie Sejny

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 października 2018 r. o siedzibie gminnej komisji wyborczej w Sejnach

Informacja Krajowego Biura Wyborczego - JAK ODDAĆ GŁOS? II TURA. ZOBACZ SPOT PKW

Postanowienie Nr 8/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 luty 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Radziwiłowicz

Data wytworzenia: 2018-08-14

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2019-02-26

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2018-08-14