2014

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - INFORMACJE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 sierpnia 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień16 listopada 2014 r

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Sejny z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku (do pobrania)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 września 2014 r,  o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych  wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego z dnia 02 września 2014 r.  o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych  wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sejnach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych i wójta

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2014 r w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2014 r w sprawie wyboru  zastępcy przewodniczącego

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SEJNACH z dnia 17 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SEJNACH o godzinach pełnionych dyżurów

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Informacja Orange Polska S.A. odnośnie umieszczania plakatów i obwieszczeń

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Sejnach z dnia 23 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Sejny

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składach i siedzibach

INFORMACJA GMINNEJ  KOMISJI WYBORCZEJ w Sejnach z dnia 24 października 2014 r. o wynikach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA Nr 5/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Sejnach z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Sejny zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Sejny

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA  Gminnej Komisji Wyborczej w Sejnach z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Sejny w dniu 30 listopada 2014 r.

Postanowienie nr 35/2014 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 listopada 2014 r.  w sprawie powołania pierwszych sesji nowo wybranych rad

Postanowienie Nr 110 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2014-08-29

Data modyfikacji: 2015-07-01

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2014-08-29