Wybory do Parlamentu Europejskiego

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 10 marca 2014 roku

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sejny  z dnia 8 kwietnia 2014 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego (określenie wyborów) zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r

Informacja o uprawnieniach wyborców  niepełnosprawnych w  wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (wydana na wniosek wyborcy)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014

Zarządzenie Nr 251/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 5  maja 2014 r.   w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2014-03-07

Data modyfikacji: 2014-05-16

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2014-03-07