Wybory parlamentarne 2019 rok

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Wójta Gminy Sejny z dnia 12 sierpnia 2019 roku 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r

UCHWAŁA NR 86/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 sierpnia 2019 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

UCHWAŁA NR 139/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 22 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019

UCHWAŁA NR 161/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 sierpnia 2019 r. sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 22 sierpnia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy  Sejny z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

ZARZĄDZENIE NR 83/2019 Wójta Gminy  Sejny z dnia 2 września 2019r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

UCHWAŁA NR 210/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja Wójta Gminy Sejny o zmianie siedziby OKW Nr 5

O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Sejny z dnia 9 września 2019 roku - Wójt Gminy Sejny podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

POSTANOWIENIE NR 211/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 19 września 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sejny

Postanowienie NR 232/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 20 września 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2019-08-12

Wprowadzający: Magdalena Suchodolska

Data modyfikacji: 2019-10-11

Opublikował: Magdalena Suchodolska

Data publikacji: 2019-08-12