Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego 15 01 2017r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 5 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 25 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz.U. z 2013 r. ze zm.1) podaję do wiadomości treść Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

Ogłoszenie Wojta Gminy Sejny z dnia 06 12 2016 w sprawie zgłaszania kandydatów do Okręgowych Komisji do spraw Referendum

OSWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW DO SKŁADUOBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

WZÓR ZGŁOSZENIA PRZEZ WÓJTA OSÓB DO SKŁADU OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Sejny w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 01 2017 roku

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 13 grudnia 2016 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.

Informacja z dnia 14 grudnia 2016 r. o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum wojewódzkim w przedmiocie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 r

Składy obwodowych komisji do spraw referendum powołanych uchwałą Nr 5/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Białymstoku

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W REFERENDUM WOJEWÓDZKIM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2017 R.

INFORMACJE Obwodowych Komisji ds Referendum o składzie i siedzibach

INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM O GODZINIE  ROZPOCZĘCIA PRAC

Informacja dla członków komisji do spraw referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu utworzenia i działalności komisji do spraw referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zostaną udostępnione w zakresie imię i nazwisko w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sejny. Ich podanie wynika z ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data modyfikacji: 2017-01-13

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2016-12-06