2006

Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Sejny z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Sejny.

Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Sejny z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sejny

Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Sejny z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sejny.

Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Sejny z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sejny

Uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy Sejny z dnia  5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia liczebności poszczególnych komisji

Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru członków stałych komisji

Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy

Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy.

Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w posiedzeniach organów Gminy

Uchwała Nr II/11/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w posiedzeniu sołtysów

Uchwała Nr II/12/06 rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały Nr XXXII/142/05 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Uchwała Nr II/13/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2006 r

Uchwała nr II/14/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sejny.

Uchwała Nr II/15/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków i obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycieli szkół gminnych

Uchwała Nr II/16/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr II/17/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok

Uchwała Nr II/18/06 Rady Gminy Sejny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr II/ 19/06 Rady Gminy Sejny z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego oznaczone NK.II.J.S./0911-174/06 dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały nr LV/222/06 Rady Gminy Sejny podjętej 24 października 2006 r

Uchwała Nr III/20/06 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2006 r

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-25

Data modyfikacji: 2013-01-30

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-25