2009

Uchwała Nr XXIV/129/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r

UCHWAŁA NR XXIV/130/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Piotra Szyryńskiego w Berżnikach

UCHWAŁA NR XXIV/131/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Klejwach

UCHWAŁA NR XXIV/132/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXIV/133/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXIV/134/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2008-2015

UCHWAŁA NR XXIV/135/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”

UCHWAŁA NR XXIV/136/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny.

UCHWAŁA NR XXIV/137/09 Rady Gminy Sejny z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Sejny na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XXV/138/09 Rady Gminy Sejny z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Uchwała Nr XXVI/139/09 Rady Gminy Sejny z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Uchwała Nr XXVI/140/09 Rady Gminy Sejny z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Berżnikach

Uchwała Nr XXVI/141/09 Rady Gminy Sejny z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Klejwach

Uchwała Nr XXVI/142/09 Rady Gminy Sejny z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XXVIII/143/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/144/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

UCHWAŁA Nr XXVIII/145/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA Nr XXVIII/146/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sejny

UCHWAŁA Nr XXVIII/147/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół Gminy Sejny łączących w ramach jednego etatu zajęć o różnym wymiarze pensum.

Uchwała Nr XXVIII/148/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/139/09 Rady Gminy Sejny z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/149/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny.

Uchwała Nr XXIX/150/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół Gminy Sejny łączących w ramach jednego etatu zajęć o różnym wymiarze pensum

UCHWAŁA Nr XXIX/151/09 RADY  GMINY  SEJNY z dnia 31 lipca 2009 r.   w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę w wodociągu gminnym

UCHWAŁA Nr XXIX/152/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXX/153/09 Rady Gminy Sejny z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/146/09 Rady Gminy Sejny w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sejny

Uchwała Nr XXX/154/09 Rady Gminy Sejny z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2014

UCHWAŁA NR XXX/155/09 Rady Gminy Sejny z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sejny do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"

Uchwała Nr XXXI/156/09 RADY GMINY z dnia 29 września 2009 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.

Uchwała Nr XXXI/157/09 Rady Gminy Sejny z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Uchwała Nr XXXI/158/09 Rady Gminy Sejny z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

UCHWAŁA NR XXXII/ 159/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej

UCHWAŁA NR XXXII/ 160/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 13 listopada 2009 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXII/161 /09 Rady Gminy Sejny z dnia 13  listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2014

Uchwała Nr XXXII/162/09 Rady Gminy Sejny z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Uchwała Nr XXXIII/163/09 Rady Gminy Sejny z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/164/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/124/08 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny.

UCHWAŁA NR XXXIV/165/09 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych Komisji Rady na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/166/09 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2010 r

Uchwała Nr XXXIV/167/09 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Uchwała Nr XXXIV/168/09 RADY GMINY SEJNY z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-25

Data modyfikacji: 2013-01-28

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-25