Wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na wniosek zainteresowanej osoby a dotyczący jej danych

Wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na wniosek zainteresowanej osoby a dotyczący jej danych

Wymagane dokumenty:

1.    Dowód osobisty.
2.    Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
3.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty:

Opłata skarbowa:
17 zł – za wydanie zaświadczenia.

Termin odpowiedzi:

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi:

1.Wnioskodawca w sprawie wydania zaświadczenia zgłasza się osobiście lub poprzez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm., art. 44g).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Wymagane załączniki:

Brak.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-03-04

Data modyfikacji: 2013-03-04

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-03-04