ref rol

Wykaz spraw i sposób ich załatwiania

_____________________________________________________________________________________________________________

Potwierdzanie przez Wójta Gminy Sejny umów dzierżawy zawieranych przez rolników

_____________________________________________________________________________________________________________

Nadanie numeru porządkowego

Podział nieruchomości

Uzyskanie wpisu w rejestrze działalności regulowanej przez przedsiębiorcę  odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – OSOBA FIZYCZNA

Wycinka drzew i krzewów

Wypis, wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie w sprawie przeznaczenia działek

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Rejestracja psów rasy agresywnej

_____________________________________________________________________________________________________________

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
1.Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2.Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia

_____________________________________________________________________________________________________________

Zasady tworzenia kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli

WNIOSEK o umieszczenie w wykazie kapielisk na terenie Gminy Sejny

Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

_____________________________________________________________________________________________________________

Uprawa maku i konopi włóknistych

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku

_____________________________________________________________________________________________________________

SPRAWY PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

uwaga_do_planu_z_rodo_ost

uwaga_do_studium_z_rodo_ost

wniosek_do_planu_z_rodo_ost-1

wniosek_do_studium_z_rodo_ost

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2019-09-19

Wprowadzający: Magdalena Suchodolska

Data wprowadzenia: 2013-01-15

Data modyfikacji: 2023-03-17

Opublikował: Magdalena Suchodolska

Data publikacji: 2013-01-15