sposób załatwiania spraw

Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa kodeks postepowania administracyjnego, instrukcja kandcelaryjna oraz przepisy dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Interesanci mają prawo uzyskiwać informację w formie pisemnej, ustnej lub telegraficznej.

Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego i przepisach szczególnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Obsługa Komunalna Gminy Sejny

Referat Finansowy

Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny - stanowisko pracy do spraw oświaty

Referat Rolnictwa

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Luto

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-15

Data modyfikacji: 2017-05-10

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-15