Obsługa Komunalna Gminy Sejny

Tel. 87 5173 785, 87 5162 045 (wew.785)

Fax. 87 5162 676

E-mail: okgs@wp.pl

Siedziba: Urząd Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od godz. 700 do godz. 1500

      Obsługa Komunalna Gminy Sejny działa od 01.01.2000r.

      Powołana została uchwałą Rady Gminy Sejny nr XX/64/99 z dnia 17 grudnia 1999r.

      W skład Obsługi wchodzą:

  • Kierownik                                         - Józef Pawlukiewicz
  • Główny księgowy                              - Krystyna Januszko
  • Konserwator hydroforni                     - 2 osoby
  • Kierowca, mechanik sprzętu p.poż.     - 5 osób
  • Kierowca autobusu, mechanik            - 5 osób
  • Kierowca ciągnika, mechanik             - 1 osoba
  • Operator równiarki, mechanik            - 1osoba

 

Statut Obsługi Komunalnej Gminy Sejny: Uchwała nr XLIX/202/06 Rady Gminy Sejny z dnia 20 czerwca 2006r.

Do zakresu działania Obsługi Komunalnej Gminy Sejny należy w szczególności:

zarządanie drogami gminnymi.

prowadzenie  gospodarki mieszkaniowej,

prowadzenie gospodarki komunalnej:

realizowanie zadań publicznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ,

obsługa Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy

Do zadań OKGS Gminy Sejny należy ponadto:

-przygotowywanie taryfy na wodę – Uchwała Rady Gminy Sejny nr XIX/91/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r

OGŁOSZENIE Obsługi Komunalnej Gminy Sejny z dnia 10 sierpnia 2015 r. dotyczące nowych stawek taryf na wodę

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sejny

Decyzja nr BI.RET.070.708.2018.IT z dnia 16 maja 2018 roku wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w sprawie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sejny.

Metryka strony

Udostępniający: Obsługa Komunalna Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2018-06-04

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data wprowadzenia: 2013-03-07

Data modyfikacji: 2023-04-26

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2013-03-07