2012

Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za IV kwartał 2011r.

Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2011 rok

Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Sejny za 2011 rok

Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2011 rok

Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za I kwartał 2012r.

Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w celu sfinansowania inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”

Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za 2011 rok

Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Sejny oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 95/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za II kwartał 2012r.

Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Sejny przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych na obszarze administracyjnym Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 100/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2012 roku

Zarządzenie Nr 101/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny za I półrocze 2012 roku

Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Sejny za I półrocze 2012 roku

Zarządzenie Nr 103/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie nr 105/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zamiany nieruchomości

Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 5 września 2012 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2013 rok

Zarządzenie Nr 107/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 5 września 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sejny na 2013 rok

Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 11 września 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 września 2012 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 110/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 111/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Zarządzenie Nr 112/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie nr 113/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 5 października 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych i rokowań na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Sejny

Zarządzenie nr 114/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 października 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 115/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 października 2012r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnościami

Zarządzenie Nr 116/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 października 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za III kwartał 2012r.

Zarządzenie Nr 117/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Zarządzenie Nr 118/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 119/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

Zarządzenie Nr 120/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2013 - 2016

Zarządzenie Nr 121/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie nr 122/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 123/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy i ustalenia innego dnia pracującego w Urzędzie Gminy Sejny w miesiącu grudniu 2012 r.

Zarządzenie Nr 125/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Zarządzenie Nr 129/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-02-20

Data modyfikacji: 2013-02-20

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-02-20