2014

ZARZĄDZENIE NR 222/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 223/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za IV kwartał 2013 roku

Zarządzenie Nr 224/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Zarządzenie Nr 225/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 226/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 227/2013 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 228/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Zarządzenie Nr 229/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 230/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

Zarządzenie Nr 231/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2013 rok

Zarządzenie Nr 232/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 233/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 marca 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 234/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 235/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 236/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 237/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Zarządzenie Nr 238/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 239/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

Zarządzenie nr 240/2014 Wójta Gminy Sejny  z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 241/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Zarządzenie Nr 242/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 243/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 244/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za 2013 rok

Zarządzenie Nr 245 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych i rokowań na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 246/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Zarządzenie Nr 247/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 248/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

Zarządzenie Nr 249/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za I kwartał 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 5 maja 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 251/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 5  maja 2014 r.   w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 252/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 254/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 253/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 255/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 256/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Sejny Nr 257/2014 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Sejny przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonym na obszarze administracyjnym gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 258/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 259 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych i rokowań na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 260/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 261/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 262/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 263/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Zarządzenie Nr 264/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 265/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

Zarządzenie Nr 266/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za II kwartał 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 267/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 268/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2014 roku

Zarządzenie Nr 269/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 270/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 271/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy. 

Zarządzenie nr 272 /2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 04 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych i rokowań na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 273/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2015 rok

Zarządzenie Nr 274/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 275/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Zarządzenie Nr 276/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 277/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

ZarządzenieNr 278/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych i rokowań na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 279/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Sejny oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków

ZARZĄDZENIE NR 280/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 września 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 281/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 282/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 października 2014 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 283/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 października 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Obsługi Komunalnej Gminy Sejny do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta

Zarządzenie nr 284/2014 Wójta Gminy Sejny  z 15 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 285/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Zarządzenie Nr 286/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 287/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

Zarządzenie Nr 288/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 października 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za III kwartał 2014 r.

Zarządzenie Nr 289/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 291/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 292/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2015 - 2019

Zarządzenie Nr 293/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 294/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Zarządzenie Nr 295/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 296/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2014 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-12-30

Data modyfikacji: 2014-11-27

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-12-30