Zarządzenia Wójta Gminy Sejny 2010 rok

Zarządzenie nr 159/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 05 stycznia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 160/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 161/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 162/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za IV kwartały 2009 r.

Zarządzenie Nr 163/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 165/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II nieograniczonego przetargu ustnego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie Nr 167/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 15.03.2010 r. w sprawie powołania zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 166/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 16 marca 2010 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Zarządzenie Nr 168/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 169/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 171/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Zarządzenie Nr 172/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 174/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 176/10 Wójta Gminy Sejny z dnia18 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Zarządzenie Nr 177/2010 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sejny

Zarządzenie Nr 178/10 Wójta Gminy Sejny z dnia21 maja 2010 r.w sprawie informacji za 2009 r.

Zarządzenie Nr 179/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 180/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 181/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Zarządzenie Nr 182/2010 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie Nr 183/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 184/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego.

Zarządzenie Nr 185/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2010 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Zarządzenie nr 186/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie nr 187/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 188/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Zarządzenie nr 189/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 190/10 Wójta Gminy Sejny z dnia28 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Zarządzenie Nr 191/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 193/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Zarządzenie nr 194/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny za I półrocze       2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 196/10 Wójta Gminy Sejny z dnia14 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Zarządzenie Nr 197/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 września 2010 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 198/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Zarządzenie Nr 199/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 1 października 2010 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 200/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Zarządzenie Nr 201/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 202/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 208/10 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-02-19

Data modyfikacji: 2013-02-19

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-02-19