Zarządzenia Wójta Gminy Sejny 2007 rok

Zarządzenie Nr 11/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Zarządzenie Nr 20/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Zarządzenie Nr 26/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 08 sierpnia 2007 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 28/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia zasad rozpowszechniania na terenie Gminy Sejny projektu przydomowej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków system polski

Zarządzenie Nr 29 /07 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Zarządzenie NR 31/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 września 2007r. w sprawie uporządkowania numeracji nieruchomości we wsiach Klejwy, Burbiszki, Jenorajście i Sztabinki.

Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Zarządzenie NR 33/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 września 2007 roku. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 01 października 2007 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 35/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 08 października 2007 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Zarządzenie Nr 37/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 października 2007 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 09 listopada 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Sejny z dnia15 listopada 2007 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Zarządzenie Nr 43/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2007 r.

Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-02-18

Data modyfikacji: 2013-02-18

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-02-18