Zarządzenia Wójta Gminy Sejny 2009 rok

Zarządzenie Nr 102 /09 Wójta Gminy Sejny z dnia 02.01.2009 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością Gminy Sejny, używanych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy Sejny do celów służbowych.

Zarządzenie Nr 2 /09 Wójta Gminy Sejny z dnia 06 styczeń 2009r. w sprawie określenia zasad realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Sejny zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok.

Zarządzenie Nr 103/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie nr 104 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 105/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Zarządzenie Nr 106/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 107/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 108/09 Wójta Gminy Sejny 17 lutego 2009 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 109/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie nr 110 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 111/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 09 marca 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 112/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Zarządzenie Nr 113/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 114/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 115/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 120/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 kwietnia 2009 roku. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 116/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie  nr 117/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 28.04.2009r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych podczas realizacji Projektu pt: “Przebudowa dróg gminnych” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą “NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”.

Zarządzenie Nr 119/2009 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 kwietnia 2009 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 121/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 maja 2009 roku. w sprawie: zmiany w składzie obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Ogrodnikach w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 122/09 Wójta Gminy Sejny z dnia26 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 123/2009 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie Nr 124/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 125/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI)

Zarządzenie Nr 129/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie Nr 130/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 131/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 132/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie nr 133/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

Zarządzenie Nr 134/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 135/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 136/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 139/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 140/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 141/09 Wójta Gminy Sejny z dnia20 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 142/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 143/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 144/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 145/09 Wójta Gminy Sejny z dnia13 listopada 2009 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Zarządzenie Nr 146 /2009 Wójta Gminy Sejny z dnia 16 listopada 2009 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 148/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 150/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 151/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 152/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 153/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I nieograniczonego przetargu ustnego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie Nr 154/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 155/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 156/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 157/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Zarządzenie Nr 158/09 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2009 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-02-18

Data modyfikacji: 2013-02-19

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-02-18