Zarządzenia Wójta Gminy Sejny 2008 rok

Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie określenia zasad organizowania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół gminnych

Zarządzenie Nr 48/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Zarządzenie Nr 50/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 50/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 20.02.2008 r. w sprawie powierzenia Panu Kazimierzowi Rekuć stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Zarządzenie Nr 55/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 58/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 08 kwietnia 2008 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 60/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 63/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 65/2008 Wójta Gminy Sejny z dnia 3 czerwca 2008 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie podlewania ogródków, trawników i upraw polowych bezpośrednio z wodociągu oraz używania wody wodociągowej do celów innych niż socjalno bytowe na terenie Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 68/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Zarządzenie Nr 70/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 71/2008 Wójta Gminy Sejny z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zasad udostępniania, jak również wynajmowania pomieszczeń jednostek oświatowych i OSP na czas nie dłuższy niż 1 rok.

Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie nr 75/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 sierpnia 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 września 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 81/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Piotra Szyryńskiego w Berżnikach w związku z rezygnacją ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piotra Szyryńskiego w Berżnikach z dniem 30 września 2008 roku Pani Cecylii Łabanowskiej.

Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 13 października 2008 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 0151- Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2008 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej celem dokonania wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej

Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Koordynatora Programu Integracji Społecznej

Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 92/2008 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego we wsi Łumbie gm. Sejny na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie Nr 93/2008 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego we wsi Ogrodniki gm. Sejny na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie Nr 94/2008 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych położonych we wsi Łumbie gm. Sejny na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zarządzenie Nr 95/2008 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 listopada 2008 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 96/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Zarządzenie Nr 97/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Zarządzenie Nr 100/08 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2008 r.

Zarządzenie Nr 101/2008 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-02-18

Data modyfikacji: 2013-02-18

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-02-18