Stawki podatkowe na 2023 rok

Podatek od nieruchomości

W 2023 r. na obszarze Gminy Sejny stosuje się stawki podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą NR XXX/235/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2022r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 (Dz. U. Woj. Podlaskiego 2022r., poz.4387)

 

Podatek rolny

Do obliczenia wysokości podatku rolnego na 2023 rok przyjęto cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w wysokości   74,05 zł za 1 dt.

W związku z tym stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosić będzie: 185,125 zł/ha, dla pozostałych gruntów: 370,25 zł/ha.

 

Podatek leśny

Do obliczenia podatku leśnego na 2023 rok przyjęto cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia 19 października 2022 roku w wysokości 323,18 zł za 1 m3.

W związku z tym podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220m3 drewna) w 2023r. wynosić będzie 71,0996 zł.

Podatek od środków transportowych

W 2023 r. na obszarze Gminy Sejny stosuje się stawki podatku od środków transportowych zgodnie z uchwałą NR XXX/236/2022 RADY GMINY SEJNY z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok (Dz.U. Woj. Podlaskiego 2022r., poz. 4388).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2022-12-28

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2023-01-09

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2022-12-28