Stawki podatkowe na 2018 rok

Stawki podatkowe na 2018 rok

Podatek od nieruchomości

W 2018 roku na obszarze Gminy Sejny stosuje się stawki podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sejny Nr XVIII/101/16 z dnia 16 listopada 2016 roku.

 

Podatek rolny

Do obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok przyjęto cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w wysokości   52,49 zł za 1 dt.

 

Podatek leśny

Do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok przyjęto cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia 20 października 2017 roku w wysokości 197,06 zł za 1 m3

 

 Druki

W 2018 roku na obszarze Gminy Sejny stosuje się druki deklaracji i informacji zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sejny Nr XI/55/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2017-12-28