Zaświadczenie w sprawie przeznaczenia działek

 

Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna: ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Podanie o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki " – do pobrania poniżej

W załączeniu:

Do  wniosku  należy  dołączyć  w  sytuacjach  szczególnych (nieobowiązkowe):

1.       kopie  dokumentów  rejestrowych  firmy,  gdy  wnioskodawca  jest  osobą  prawną,

2.     upoważnienie  w  przypadku  występowania  osoby  reprezentującej  wnioskodawcę,

3.      inne  dokumenty  wymagane  przepisami  szczególnymi  lub  przez  organ w tym załączniki graficzne

 

II.OPŁATY:

Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rolnictwa pok. nr 7 tel 87 516 20 45

Podanie o wydanie zaświadczenia  w sprawie przeznaczenia działki/działek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2018-03-07

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-15

Data modyfikacji: 2018-03-07

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-15