Urząd Gminy Sejny podaje do publicznych konsultacji projekt "Program współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

Termin wskładania wniosków i propozycji zmian niżej podanego projektu Uchwały "Program współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016" upływa z dniem 12 listopada 2015 roku

Metryka strony

Udostępniający: Mieczysław Plesiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2015-10-29

Data modyfikacji: 2015-10-29

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2015-10-29