Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Informacja dla kandydatów na ławników:

W celu uzyskania informacji dotyczących dalszej procedury wyboru ławników prosimy kontaktować się odpowiednio z pracownikami Sądu Okręgowego w Suwałkach.

Kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

1) Treść Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).

2) Formularz Krajowego Rejestru Karnego.

3) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r w spraw sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin (Dz. U. 2011 r. Nr 121 poz. 693).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2019-05-27

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2020-02-17

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2019-05-27