Strategia Rozwoju Gminy Sejny na lata 2016-2020 - Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo

W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Sejny na lata 2016-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Sejny, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem. 

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności  i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.

Ankietę można przynieść do Urzędu Gminy Sejny do pokoju nr 7 a także wysłać mailem na adres jozef.januszanis@gmina.sejny.pl lub pocztą na adrs Urząd Gminy Sejny ul Świerczewskiego 1 16-500 Sejny w terminie do 16 października 2015 roku

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Strategia Rozwoju Gminy Sejny na lata 2016-2020 - Konsultacje społeczne ankieta

Metryka strony

Udostępniający: Józef Januszanis

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2015-10-07

Data modyfikacji: 2015-10-07

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2015-10-07