zgospodarowanie przestrzenne

Podgląd miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji cyfrowej

__________________________________________________________________________________

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY SEJNY

Uchwała nr XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXVII/154/05 Rady Gminy Sejny z dnia 2 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dusznica

Uchwała nr XXXVII/155/05 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sejny – obszaru części wsi Zaleskie

Obwieszczenie z dnia 18 października 2005 r.  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolonia Sejny

Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2005 o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 30 kwietnia 2010 r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszene Wójta Gminy Sejnyw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu POĆKUNY zwanego „POĆKUNY – kolonia nad jeziorem Samanis

Ogłoszene Wójta Gminy Sejny w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu SZTABINKI zwanego „Kolonia wschodnia nad jeziorem Sztabinki”

Obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2010 r.  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2010 r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały Nr. XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 24 maja 2011 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na terenie gminy Sejny.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 10 grudnia 2012 r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXV/125/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Sejny.

UCHWAŁA NR XXX/143/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny w obrębie Poćkuny

UCHWAŁA NR XXXII/155/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny w obrębie Sztabinki

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejnyz dnia 14 lipca 2016 r o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Wójta Gminy Sejnyz dnia 14 lipca 2016 r o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Wójta Gminy Sejnyz dnia 14 lipca 2016 r o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia Wójta Gminy Sejnyz dnia 14 lipca 2016 r o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 października 2019r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu SUMOWO oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 24 lutego 2020r. o podjęciu przez Radę Gminy Sejny Uchwały Nr XI/100/2020 z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu KONSTANTYNÓWKA"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 października 2020r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu KONSTANTYNÓWKA" oraz PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Informacja Wójta Gminy Sejny Wójt Gminy Sejny informuje o  możliwości składania wniosków w sprawie zmniejszenia szerokości pasa ochronnego od linii brzegowych jezior i rzek, obowiązującego na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „POJEZIERZE SEJNEŃSKIE”

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWA NIAPRZESTRZENNEGO części obrębu KONSTANTYNÓWKA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWA NIAPRZESTRZENNEGO części obrębu SUMOWO

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Radziuszki w
gminie Sejny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PROJEKT miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Radziuszki w gminie Sejny

UCHWAŁA NR XXXIX/315/2023 RADY GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Radziuszki w gminie Sejny

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2019-11-04

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data wprowadzenia: 2013-02-27

Data modyfikacji: 2023-11-22

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2013-02-27