ZARZĄDZENIE NR 224/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sejny w sprawie Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Radziwiłowicz

Data wytworzenia: 2021-06-24

Wprowadzający: Magdalena Suchodolska

Data modyfikacji: 2021-06-24

Opublikował: Magdalena Suchodolska

Data publikacji: 2021-06-24