Zarządzenia Wójta Gminy Sejny wydane w 2021r

Zarządzenie nr 192/2021 Wójta Gminy  Sejny z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sejny

ZARZĄDZENIE NR 193/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za IV kwartał 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 194/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 195/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 196/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 197/2021 Wójta  Gminy Sejny z dnia   29  stycznia   2021 r. w sprawie określenia terminów  postępowania   rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego, a także  określenia terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2021/2022  do oddziałów  przedszkolnych  przy publicznych Szkołach Podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym  w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Zarządzenie Nr 198/2021 Wójta  Gminy Sejny z dnia    29  stycznia  2021 r. w sprawie określenia terminów  postępowania   rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego, a także  określenia terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2021/2022  do klas  pierwszych  publicznych Szkół Podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym.

ZARZĄDZENIE NR 199/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 200/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 201/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 202/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 203/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 204/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 205/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 206/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 207/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 208/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 209/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 210/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za I kwartał 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 211/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 212/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 213/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sejny za rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 214/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 215/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 216/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 217/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Sejny pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Sejny na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych

ZARZĄDZENIE NR 218/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 9 czerwca 2021 roku  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 219/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sejny w okresie przerwy letniej w roku szkolnym 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 220/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Poćkunach z dwoma oddziałami przedszkolnymi i w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krasnowie z jednym oddziałem przedszkolnym

ZARZĄDZENIE NR 221/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 222/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 223/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Berżniki, gmina Sejny

ZARZĄDZENIE NR 224/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sejny w sprawie Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 225/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 226/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 227/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 228/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 229/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za II kwartał 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 230/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 231/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 232/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 233/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Berżnicko-Zelwiańskiej na realizację projektu pn. „Zakup i montaż pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach”

ZARZĄDZENIE NR 234/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 235/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 236/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 września 2021 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 237/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 3 września 2021 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 238/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 239/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 września 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 240/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sejny na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 241/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 13 września 2021 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 242/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 września 2021 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny   

ZARZĄDZENIE NR 243/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 244/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 4 października 2021 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 245/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny ds. oświaty 

ZARZĄDZENIE NR 246/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 247/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 248/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 249/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 października 2021 roku w sprawie przyznania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 250/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 października 2021 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za III kwartał 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 251/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 252/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 253/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 - 2026

ZARZĄDZENIE NR 254/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 255/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 256/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 251/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 3 listopada 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 257/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 252/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 3 listopada 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 258/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny ds. zamówień publicznych i inwestycji

ZARZĄDZENIE NR 259/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny ds. gospodarki mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 260/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 261/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w Gminie Sejny

ZARZĄDZENIE NR 262/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 263/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wojska, OC i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 264/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny ds. gospodarki mieniem komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 265/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 266/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 267/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 268/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 269/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 270/2021 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 272/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 273/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2021-01-05

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2022-01-11

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2021-01-05