Zarządzenia wydane w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 13stycznia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za IV kwartał 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 WÓJTA GMINY SEJNY  z dnia 21stycznia 2015 r.    w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy. 

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2015 rok

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2014 rok

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia  23 marca 2015 r.    w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny. 

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za 2014 rok

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2015 rok

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 28/2015  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 kwietnia  2015 r.    w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy. 

ZARZĄDZENIE NR 29/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za I kwartał 2015 roku 

ZARZĄDZENIE NR 30/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2015 rok

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 38/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny. 

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 42/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 24 maja 2015 r. w sprawie zmian składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Berżnikach

ZARZĄDZENIE NR 43/2015  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 maja  2015 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 44/2015  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia  18 czerwca 2015 r.  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR  46/2015  Wójta  Gminy  Sejny   z  dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowe

ZARZĄDZENIE NR 47/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podatników Gminy Sejny w 2015 roku 

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 49/2015  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 czerwca  2015 r.    w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2015 rok

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia  22 lipca 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie  Nr   57/2015 Wójta  Gminy Sejny  z dnia  22 lipca  2015 r. w sprawie  zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do  przedszkola, szkoły  lub ośrodka  umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

ZARZĄDZENIE NR 58/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za II kwartał 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 sierpnia 2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 66/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum

ZARZĄDZENIE NR 67/2015  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia  27 sierpnia 2015 r.    w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 72/2015  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 7 września  2015 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 września 2015 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sejny na 2016 rok

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2015 rok

Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia  2 października 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie NR 79/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 5 października 2015 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 81/2015  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 13 października  2015 r.    w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 82/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 października 2015 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za III kwartał 2015 r.

Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 86/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016 - 2019

ZARZĄDZENIE NR 87/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Zarządzenie nr 88/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie istniejących przyłączy wodociągowych i bezumownego korzystania z sieci wodociągowej na terenie Gminy Sejny.

Zarządzenie nr 89/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 91/2015  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 19 listopada  2015 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 95/2015  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 grudnia 2015r.  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 98/2015 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia  2015 r.  w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2015 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2014-12-01

Data modyfikacji: 2016-01-05

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2014-12-01