2017

Zarządzenia wydane w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 186/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 187/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 188/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 189/2017  WÓJTA GMINY SEJNY  z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 190/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za IV kwartał 2016 r.

Zarządzenie Nr 191/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 192/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 193/2017  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 194/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 195/2017  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok

Zarządzenie Nr 196/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także określenia terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych przy publicznych Szkołach Podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Zarządzenie Nr 197/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także określenia terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych Szkół Podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym.

ZARZĄDZENIE NR 198/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 199/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 07 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze W Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 200/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 201/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 202/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 203/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 204/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 205/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE Nr 206/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach

ZARZĄDZENIE Nr 207/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

ZARZĄDZENIE NR 208/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za I kwartał 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 209/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 210/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 211/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 212/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok

Zarządzenie Nr 213/2017 Wójta Gminy z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach

Zarządzenie Nr 214/2017 Wójta Gminy z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krasnowie

ZARZĄDZENIE NR 215/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 216/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 217/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 218/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

ZARZĄDZENIE Nr 219/2017  Wójta Gminy Sejny z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach

ZARZĄDZENIE Nr 220/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

ZARZĄDZENIE Nr 221/2017  Wójta Gminy Sejny z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach Pani Beacie Zuzannie Kuczyńskiej

ZARZĄDZENIE NR 222/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 223/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 224/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 225/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 226/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok

Zarządzenie Nr 227/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 228/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 229/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 230/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 231/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 232/2017 WÓJTA GMINY SEJNY  z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 233/2017 WÓJTA GMINY SEJNY  z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 234 / 2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie   Nr  235/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 lipca   2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska  pełniącego  obowiązki  Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. A. Mickiewicza w Krasnowie

Zarządzenie Nr 236/2017 Wójta Gminy Sejny w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 237/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 238/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIA NR 239/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

Zarządzenie nr 240/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zamiany nieruchomości

Zarządzenie  Nr   241 Wójta  Gminy Sejny z dnia   21 sierpnia  2017 r.  w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przeprowadzenia inwentaryzacji  środków trwałych i mienia  Szkoły  Podstawowej w Poćkunach

Zarządzenie  Nr  242 Wójta  Gminy Sejny z dnia   21 sierpnia  2017 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przeprowadzenia inwentaryzacji  środków trwałych i mienia  Szkoły  Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krasnowie

ZARZĄDZENIE NR 243/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 sierpnia 2017 r.  w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sejny w sprawie Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 244/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 245/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 246/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok

Zarządzenie Nr 247/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 1 września  2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Poćkunach

Zarządzenie Nr 248/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 1 września  2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  pełniącego  obowiązki  Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krasnowie

ZARZĄDZENIE NR 249/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 250/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 7 września 2017 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 251/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 września 2017 r.w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sejny na 2018 rok

ZARZĄDZENIA NR 252/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 253/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 254/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 255/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 256/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 września 2017r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Sejny

Zarządzenie Nr 257/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr186/10 o powołaniu komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

ZARZĄDZENIE NR 258/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 259/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok 

ZARZĄDZENIE NR 260/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 261/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 października 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Berżniki, gmina Sejny działki nr 45/4

ZARZĄDZENIE NR 262/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 października 2017 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za III kwartał 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 264/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 265/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 266/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2018 - 2021

ZARZĄDZENIE NR 267/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 269/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 270/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok    

ZARZĄDZENIE NR 271/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 272/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie nr 273/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie Gminnej ewidencji zabytków Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 274/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 275/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 276/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 277/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 278/2017  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 279/2017 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2017 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2017-07-04

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data modyfikacji: 2018-01-04

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2017-01-10