Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2011 roku

Opinia o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu i możliwości sfinansowania budżetu Gminy Sejny - opinia do Uchwały Rady Gminy Sejny Nr IV/25/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011-2016 i Uchwały Rady Gminy Sejny Nr IV/26/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Opinia RIO o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu i możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Sejny - opinia do Uchwały Rady Gminy Sejny Nr VI/36/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011-2016 i Uchwały Rady Gminy Sejny Nr VI/35/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sejny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Opinia RIO o prawidłowości możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu budżetu Gminy Sejny - opinia do Uchwały Rady Gminy Sejny Nr VIII/43/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Opinia RIO o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu budżetu Gminy Sejny - opinia do Uchwały Rady Gminy Sejny Nr XI/53/2011 z dnia 03 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2011 rok

Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Sejny na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu - opinia do Zarządzenia Wójta Gminy Sejny Nr 57/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Opinia RIO ow sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2011-2016 - opinia do Zarządzenia Wójta Gminy Sejny Nr 56/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 - 2016

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Luto

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Delnicka

Wprowadzający: Beata Delnicka

Data wprowadzenia: 2013-01-12

Data modyfikacji: 2015-04-21

Opublikował: Beata Delnicka

Data publikacji: 2013-01-12