EWIDENCJA MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI i KĄPIELISK

 

WYKAZ MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W 2000 ROKU

 

Nazwa województwa, powiatu i gminy:

Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Informacje o jakości wody[i]

Aktualizacja informacji[ii]

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli[iii]

Uchwała[iv]

Sezon kąpielowy[v]

Informacje zawarte w uchwale[vi]

Właściwy państwowy inspektor sanitarny[vii]

Ocena bieżąca jakości wody

Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

 

Data badania

Wynik oceny[viii]

Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli

Zakaz kąpieli[ix]

Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

Sumowo przy działce nr 171/1

XIII/119/2020

27.07.2020

26.08.2020

UCHWAŁA NR XIII/119/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 16-500 Sejny, ul. Rittlera 2

tel. (fax) (87) 517 34 50 ; (87) 517 33 50                                                           e-mail: pssesejny@poczta.onet.pl  

psse.sejny@pis.gov.pl  

 strona BIP

https://pssesejny.ssdip.bip.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[i] Dostarczane przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego

[ii] Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja

[iii] Nazwa i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

[iv] Uchwała wyrażająca zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W kolumnie dla każdego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli  należy wpisać „wyznaczono” w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub „nie wyznaczono”, jeżeli w danym roku nie zostało wyznaczone uchwała oraz w przypadku podać datę i numer uchwały

[v] Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc – dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego

[vi] Informacje zawarte w uchwale o wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w art. 39 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – prawo wodne. Zamiast wprowadzenia tych informacji można dołączyć  hiperzłącze lub link do dokumentu

[vii] Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

[viii] Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli

[ix] Wskazanie daty, czasu trwania przyczyny

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2020-07-31

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2022-06-27

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2020-07-31