Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 rok

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczonych na terenie Gminy Sejny na potrzeby kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 marca 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 marca 2020r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Informacja Wójta Gminy Sejny z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie sposobu przekazywania i przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 marca 2020r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU DO WGLĄDU SPISU WYBORCÓW

Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 32/2020 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sejny

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczonych na terenie Gminy Sejny na potrzeby kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Wyjaśnienia PKW z dnia 5 czerwca 2020 r. znak : ZPOW-711-69/20.

Informacja PKW z dnia 3 czerwca 2020r. o glosowaniu korespondencyjnym

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

          Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

          Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

O BWI E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sejny z dnia 9 czerwca 2020 roku

Informacja Wójta Gminy Sejny w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 12 czerwca 2020 r. - Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

PROTOKOŁY z losowań składów obwodowych komisji wyborczych nr 3 i nr 5

Komisarz Wyborczy w Suwałkach - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 79/2020 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sejny

POSTANOWIENIE NR 90/2020 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o skladach OKW z funkcjami

Informacja o godzinach pracy Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 139/2020 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2020 roku

Informacja Wójta Gminy Sejny z dnia 25 czerwca 2020 roku

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 26 czerwca 2020 r.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. W GŁOSOWANIU PONOWNYM W DNIU 12 LIPCA 2020 R.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. - obwieszczenie o II turze

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji mogących wprowadzać wyborców w błąd

POSTANOWIENIE NR 176/2020 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Sejny

 

ZARZĄDZENIE NR  21/2020 Wójta Gminy  Sejny z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r., w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020 r.

Informacja o godzinach pracy komisji

Materiały informacyjne dotyczące ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2020-02-07

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2020-07-09

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2020-02-07