WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY SEJNY

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY SEJNY

 

L.p.

Nazwa planu

Nr uchwały

Przedmiot i zakres ustaleń

Powierzchnia terenu objęta planem ha

Wersja planu

Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych

Uchwała opublikowana

Rysunek planu

Dane przestrzenne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.

Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny

UCHWAŁA NR XVI/132/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SEJNY

Obejmuje gminę w granicach administracyjnych. Studium obejmuje ogólnie całokształt problematyki zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

218,1 ha

Papierowa

UCHWAŁA NR XVI/132/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SEJNY - BIP - Urząd Gminy Sejny (wrotapodlasia.pl)

UCHWAŁA NR XVI/132/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SEJNY - BIP - Urząd Gminy Sejny (wrotapodlasia.pl)

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi ZEGARY w gminie Sejny

Uchwała Rady Gminy Sejny Nr XXXV/170/98z dnia 25.03.1998 r Dz. U. Woj. Suw. Nr 25, poz. 142

Obejmuje działki o nr ewidencyjnych 90; 92/1; 92/2. Przedmiotem planu są tereny rekreacyjne.

11,26 ha

Papierowa

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi SZTAB INKI w gminie Sejny

Uchwała Rady Gminy Sejny Nr XXXV/171/98 z dnia 25.03.1998r.Dz. U. Woj. Suw. Nr 25, poz. 143

Obejmuje działki o nr ewidencyjnych 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 8/5; 8/6; 8/7; 8/8; 8/9; 8/10; 8/11; 8/13; 8/14; 74. Przedmiotem planu są tereny rekreacyjne.

35,35 ha

Papierowa

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi DUSZNICA w gminie Sejny

Uchwała Rady Gminy Sejny Nr XXXV/172/98z dnia 25.03.1998 r. Dz. U. Woj. Suw. Nr 25, poz. 144

Obejmuje działki o nr ewidencyjnych 146; 147; 148/1; 148/2; 149/1; 149/2; 150; 151. Przedmiotem planu są tereny rekreacyjne.

18,39 ha

Papierowa

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi BERŻAŁOWCE w gminie Sejny

Uchwala Rady Gminy Sejny Nr XXXV/173/98z dnia 25.03.1998 r. Dz. U. Woj. Suw. Nr 25, poz. 145

Obejmuje działki o nr ewidencyjnych 32-25; 32-67; 32-68; 32-37; 32-97; 32-98; 32-99; 32-104 Przedmiotem planu są tereny rekreacyjne.

49,96 ha

Papierowa

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi HOŁNY MAJERA w gminie Sejny

Uchwała Rady Gminy Sejny Nr XXXV/174/98 z dnia 25.03.1998 r. Dz. U. Woj. Suw. Nr 25, poz. 146

Obejmuje działki o nr ewidencyjnych 13; 14/1; 14/5; 14/7; 15; 16/1; 48; 49; 50/1; 51/1; 57/1; 58/1 Przedmiotem planu są tereny rekreacyjne.

41,34 ha

Papierowa

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi SUMOWO w gminie Sejny

Uchwała Rady Gminy Sejny Nr XXXVIII/185/98z dnia 27.05.1998r.Dz. U. Woj. Suw. Nr 38, poz. 202

Obejmuje działki o nr ewidencyjnych 197; 198; 196/3; 194; 189; 188/1; 188/2185; 176; 173; 178; 174; 169; 168; 170; 165; 161; 171; 163; 166; 160; 159; 151/2; 157/2; 196/1; 196/2; 141. Przedmiotem planu są tereny rekreacyjne.

44,87 ha

Papierowa

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi KRASNOGRUDA w gminie Sejny

Uchwala Rady Gminy Sejny Nr XXXVIH/186/98 z dnia 27.05.1998r.Dz. U. Woj. Suw. Nr 38, poz. 203

Obejmuje działki o nr ewidencyjnych 6/2; 6/3; 6/4; 2; 1. Przedmiotem planu są tereny rekreacyjne.

23,56 ha

Papierowa

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  gminy Sejny

 

Uchwała Rady Gminy Sejny

Nr XV/71/03 z dnia 19.12.2003r. Dz .U. Woj. Podl. Nr 136, poz. 2930  ze zmianą Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 28 .02.2011r., Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011r. Nr 107, poz.1226

 

 

 

Obejmuje gminę w granicach administracyjnych. Plan obejmuje ogólnie całokształt problematyki zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

21 573 ha

Papierowa – zmiana w wersji papierowej i elektronicznej (PDF)

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  gminy Sejny – obszar części wsi Dusznica

Uchwała Rady Gminy Sejny

Nr XXXVII/154/05 z dnia 02.09.2005r. Dz. U. Woj. Podl. Nr 211, poz. 2395

Obejmuje działki o nr ewidencyjnych  144/11, 144/14, 144/13, 144/8, 144/7, 144/6, 143/17, 143/16, 143/15, 143//14, 143/13, 143/20, 143/21, 143/32, 143/31, 143/11, 143/34, 143/9, 143/10, 143/26, 143/25, 143/24, 143/23, 144/15, 144/9, 143/18, 144/3, 144/4, 143/27, 143/33  oraz część działek 143/7, 144/5, 144/18, 144/17, 145  położonych w obrębie Dusznica. Przedmiotem planu są tereny rekreacyjne.

7,09 ha

Papierowa i elektroniczna (PDF)

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

10.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  gminy Sejny – obszar części wsi Zaleskie

Uchwała Rady Gminy Sejny

Nr XXXVII/155/05 z dnia 02.09.2005r. Dz .U .Woj. Podl. Nr 211, poz. 2396

Obejmuje działki o nr ewidencyjnych 532/7, 532/10 położone w obrębie Zaleskie.  Przedmiotem planu są tereny zabudowy mieszkalnej.

5,6721 ha

Papierowa i elektroniczna (PDF)

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

11.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk- granica RP na terenie gminy Sejny

Uchwała Rady Gminy Sejny Nr XXV/125/2013  z dnia 4.03.2013r., Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz. 1628

Plan obejmuje pas szerokości od 100 do 160 m przebiegający od granicy z gmina Puńsk, do granicy państwa RP, położony w obrębie Burbiszki

19,00 ha

Papierowa i elektroniczna (PDF)

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

12.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi obrębu Poćkuny zwany „Poćkuny- kolonia nad jeziorem Samanis”

Uchwała Rady Gminy Sejny Nr XXX/143/2013  z dnia 29.10.2013r., Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz. 3875

Plan obejmuje tereny rolnicze zlokalizowane nad jeziorem „Samanis” dostępne z gminnej drogi wewnętrznej. Przedmiotem planu jest wyznaczenie terenów pod lokalizację budynków rekreacji indywidualnej  i zieleni rekreacyjnej.  

7,63 ha

Papierowa i elektroniczna (PDF)

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

13.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi obrębu Sztabinki zwany „Sztabinki- kolonia wschodnia  nad jeziorem Sztabinki”

Uchwała Rady Gminy Sejny Nr XXXII/155/2013  z dnia 30.12.2013r., Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz. 4685

Plan obejmuje tereny rolnicze zlokalizowane nad jeziorem „Sztabinki” dostępne z gminnej drogi wewnętrznej. Przedmiotem planu jest wyznaczenie terenów pod lokalizację budynków rekreacji indywidualnej  i zieleni rekreacyjnej.  

12,00 ha

Papierowa i elektroniczna (PDF

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

14.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sumowo

UCHWAŁA NR XIII/117/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sumowo”

 

15,83 ha

Papierowa i elektroniczna

15.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu "KONSTANTYNÓWKA"

UCHWAŁA NR XVI/133/2020RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020 r.w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Konstantynówka”

publikacja: Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. Poz. 5417UCHWAŁA NR XVI/133/2020RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020 r.w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Konstantynówka”publikacja: Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. Poz. 5417

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu "KONSTANTYNÓWKA" sporządzony został na mapie do celów projektowych przyjętych do geodezyjnego zasobu powiatowego

2,89 ha

Papierowa i elektroniczna (PDF

wyszukiwania: https://e-spdp.pl/geonetwork/srv/pol/csw-gmina_sejny


przegladania: http://mapa.inspire-hub.pl/ows/gmina_sejny


pobierania: nie zgłoszono usługi

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/5417/akt.pdf

XVI1332020z1.tiff XVI1332020daneprzestrzenne.gml

Metryka strony

Udostępniający: Józef Januszanis

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2020-12-15

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data wprowadzenia: 2014-06-12

Data modyfikacji: 2022-07-06

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2014-06-12