Informacja Wójta Gminy Sejny Wójt Gminy Sejny informuje o możliwości składania wniosków w sprawie zmniejszenia szerokości pasa ochronnego od linii brzegowych jezior i rzek, obowiązującego na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „POJEZIERZE SEJNEŃSKIE”

Informacja Wójta Gminy Sejny

 

Wójt Gminy Sejny informuje o  możliwości składania wniosków w sprawie zmniejszenia szerokości pasa ochronnego od linii brzegowych jezior i rzek, obowiązującego na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „POJEZIERZE SEJNEŃSKIE”

 

Do dnia 30 kwietnia 2021r. dla nieruchomości, dla których istnieje potrzeba zmniejszenia  linii ochronnej od zbiorników wodnych, można składać w Urzędzie Gminy Sejny,    ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Sejny oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.ug.sejny.wrotapodlasia.pl/) w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”. Wnioski są również do pobrania na stronie Gminy Sejny (http://www.gmina.sejny.pl/) w zakładce „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.

Niestarannie wypełnione wnioski (brak należytego uzasadnienia, brak oznaczenia zbiornika wodnego) oraz wnioski złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.    

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2020-11-17

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2021-03-08

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2020-11-17