Uchwały Rady Gminy Sejny wydane w 2018r

UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2018 - 2021

UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania osobowych składów stałych Komisji Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołana osobowych składów stałych Komisji Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2019 - 2022

UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy

UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów sołtysa i rad sołeckich

UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiana na lata 2019 – 2023

UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sejny

UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom uczestniczącym w sesjach Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Sejny

UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołana osobowych składów stałych Komisji Rady Gminy Sejny

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2018-11-20

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2018-12-28

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2018-11-20