Zarządzenia Wójta Gminy Sejny wydane w 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 271/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 272/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 273/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 274/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 275/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 276/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za IV kwartał 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 277/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie NR 278/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 1 lutego 2022 r. roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie NR 279/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Zarządzenie NR 280/2022 Wójta  Gminy Sejny z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie określenia terminów  postępowania   rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego, a także  określenia terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów  przedszkolnych  przy publicznych Szkołach Podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym  w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Zarządzenie NR 281/2022 Wójta  Gminy Sejny z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie określenia terminów  postępowania   rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego, a także  określenia terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2022/2023  do klas  pierwszych  publicznych Szkół Podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym.

ZARZĄDZENIE NR 282/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 283/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 284/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 285/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 286/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 287/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 288/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 289/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 290/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 291/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 292/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 293/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za I kwartał 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 294/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 295/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 296/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów centralnego ogrzewania w budynku biurowo-mieszkalnym.

ZARZĄDZENIE NR 297/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sejny za rok 2021.

ZARZĄDZENIE NR 298/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 299/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 298/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny 

ZARZĄDZENIE NR 300/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 17 maj 2022 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 301/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 302/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 303/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 304/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 305/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 306/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 307/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 308/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 309/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w celu sfinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny”

ZARZĄDZENIE NR 310/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wkład własny w celu sfinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny”

ZARZĄDZENIE NR 311/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 312/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 313/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sejny w okresie przerwy letniej w roku szkolnym 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 314/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sejny w sprawie Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

ZARZĄDZENIE NR 315/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 316/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 317/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok 

ZARZĄDZENIE NR 318/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 319/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach.

ZARZĄDZENIE NR 320/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach.

ZARZĄDZENIE NR 321/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 322/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach za 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 323/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 324/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie nr 325/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 326/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Sejny

ZARZĄDZENIE NR 327/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za II kwartał 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 328/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach.

ZARZĄDZENIE NR 329/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 330/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 331/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

Zarządzenie Nr 332/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 1 września 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach

ZARZĄDZENIE NR 333/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 września 2022 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 334/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sejny na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 335/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 336/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 3 października 2022 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie nr 337/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr 338/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyznania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sejny

Zarządzenie nr 339/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 340/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 341/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 października 2022 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za III kwartał 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 342/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2023 - 2037

ZARZĄDZENIE NR 343/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 344/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 345/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 346/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 347/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

Zarządzenie nr 348/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR 349/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 350/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 351/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 352/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 353/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 354/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 355/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 356/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2022 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2022-01-11

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2023-01-05

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2022-01-11