obwieszczenia

Obwieszczenie z dnia 18 października 2005 r.  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolonia Sejny

Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2005 o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 05 lutego 2007r.„Obowiązki wynikające z regulaminu w zakresie czystości i porządku na terenie nieruchomości ”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 16.01.2008r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 24.02.2009r  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 17.07.2009r. w sprawie wydana decyzji w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 27.08.2009r  w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 01.12.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW wraz z podłączeniem kablowym do RPZ Sejny”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 01.12.2009r. w sprawie o umorzenie wszczętego postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “ budowie 10 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu 25 MW wraz z infrastrukturą drogową”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 01.03.2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 16 Augustów –– Ogrodniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 30 kwietnia 2010 r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  z dnia 26.08.2010r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia dnia 07.10.2010r  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2010 r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 25.11.2010r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 20.12.2010r. w sprawie  wszczęcia postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie  wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Powiatu Sejneńskiego z dnia 27.06.2011, znak: OR.041.18.1.2011, dotyczącego “Przebudowy drogi powiatowej nr 1178B Berżniki – Ogrodniki”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 2.sierpnia 2011r. w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na przebudowie drogi powiatowej nr 1178B Berżniki – Ogrodniki.

Obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2010 r.  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1178B Berżniki – Ogrodniki

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z  sierpnia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania zatwierdzającego projekt robót geologicznych

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 8 września 2011r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 października 2012 roku w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 24 października 2011r w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 25 listopada 2011r  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 stycznia 2012r w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia dnia 3 kwietnia 2012r  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 10 grudnia 2012 r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 21 stycznia 2013r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 stycznia 2013r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  z dnia 22 kwietnia 2013 r

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 30 kwietnia 2013

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sejny z  dnia 10 maja 2013r. w zakresie zmiany decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku ROSAND Sp.z o.o. Suwałki, ul. Reja 80 A, 16-400 Suwałki, dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2MW wraz z przyłączem kablowym do RPZ Sejny

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 maja 2013 r w sprawie nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1665B Krasnowo – Burbiszki – Zegary

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 4 czerwca 2013r w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW wraz z podłączeniem kablowym do RPZ Sejny na działce nr 67/1 w miejscowości Radziuszki, gmina Sejny w zakresie zmiany lokalizacji elektrowni

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 10 czerwca 2013r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “budowie zespołu 3 turbin wiatrowych w lokalizacji „Marynowo”.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 10 czerwca 2013r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “budowie zespołu 5 turbin wiatrowych w lokalizacji „Sumowo”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28czerwca 2013r. w sprawie 3 turbin wiatrowych w lokalizacji Marynowo

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28czerwca 2013r. w sprawie 5 turbin wiatrowych w lokalizacji Sumowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Poćkuny zwanego „POĆKUNY – kolonia nad jeziorem Samanis” oraz  „Prognozy oddziaływania na środowisko”

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

O B I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SEJNY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sztabinki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 17 marca 2014r w sprawie zawieszenia toczącego się   postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 turbin wiatrowych w lokalizacji Sumowo, gmina Sejny.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 17 marca 2014r w sprawie zawieszenia toczącego się   postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 3 turbin wiatrowych w lokalizacji Marynowo, gmina Sejny.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 18 marca 2014 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na budowie i eksploatacji Parku wiatrowego „Bosse"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 18 marca 2014 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: na budowie i eksploatacji Parku wiatrowego „Sejny”

Obwieszczenie  Wójta Gminy Sejny z dnia 3 kwietna 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 3 turbin wiatrowych w lokalizacji Marynowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 3 kwietna 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 turbin wiatrowych w lokalizacji Sumowo

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sejny z dnia 9 kwietnia 2014 r w sprawie parku wiatrowego "Bosse"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o śrosowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo

Sprostowanie obwieszczenia Wójta Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o śrosowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny w sprawie oceny oddziaływania na srodowisko - Budowa 5 turbin wiatrowych w lokalizacji Sumowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny w sprawiec oceny oddziaływania na środowisko - Budowa zespołu 3 turbin wiatrowych w lokalizacji Marynowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie zespołu 2 turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie 5 turbin wiatrowych w lokalizacji Sumowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie 3 turbin wiatrowych w lokalizacji Marynowo

Zawiadomienie/Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej  Poćkuny - Berżniki, gmina Sejny na nieruchomościach położonych w miejscowości Berżniki i Fowark Berżniki, gmina Sejny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 21 sierpnia 2014r w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 turbin wiatrowych w lokalizacji "Marynowo”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 turbin wiatrowych w lokalizacji "Sumowo”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2014r. dotyczący projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sejny wraz ze szczegółową inwentaryzacją” i Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla w.w. Programu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 28 stycznia 2015 r w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu dwóch turbin wiatrowych w miejscowości Sumowo, gmina Sejny na działkach  o nr geodezyjnych  34/2 i 52 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie  możliwości zapoznania się z: projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sejny”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 24 czerwca 2015 r w sprawie  możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska Gminy Sejny na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022r”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie możliwości zapoznania się z: projektem „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny” oraz projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny  z dnia 15 lipca 2015 rw sprawie wydania decyzjI o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW przewidzianego do realizacji na działce o nr geodezyjnym 65/2 położonej w miejscowości Sumowo, gmina Sejny,

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 9 września 2015  r. o numerach  oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 22 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej)działka nr 65/3 w miejscowości Sumowo, gmina Sejny.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 22 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej)działka nr 65/4 w miejscowości Sumowo, gmina Sejny.

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 30 września 2015 o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 2244B Dworczysko – Hołny Wolmera,

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU o przystąpieniu do sporządzania zmiany zarządzenia Nr 27/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 2244B Dworczysko - Hołny Wolmera, gmina Sejny.     .

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ohrony Środowiska w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 30 grudnia 2015 roku dotyczące projektu „Programu rewitalizacji miejscowości Berżniki na lata 2016 – 2020”, oraz projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sejny na lata 2016 -2020”.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie wystąpienia do 11 Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz do Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w Warszawie i Olsztynie  o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia polegjącego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej zabudowy zagrodowej na dzaiałce oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/5 położonej w obrębie Lumbie, gmina Sejny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 9 września 2015  r. o numerach  oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 6 marca 2016r. w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 21 marca 2016 roku  o udziale społeczeństwa w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 marca 2016 roku  w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 marca 2016 roku  w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej Poćkuny Berżniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 marca 2016 roku  w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 29 04 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zawieszenie toczącego się  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny”.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczące zatwierdzenia opracowania pt. Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP." na terenie województwa podlaskiego i warmińsko -mazurskiego

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegjącego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejnyz dnia 14 lipca 2016 r o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Wójta Gminy Sejnyz dnia 14 lipca 2016 r o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Wójta Gminy Sejnyz dnia 14 lipca 2016 r o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia Wójta Gminy Sejnyz dnia 14 lipca 2016 r o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 lipca 2016 r. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zatwierdzenia opracowania  pt. Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP." na terenie województwa podlaskiego i warmińsko -mazurskiego

Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r w sprawie decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP." na terenie województwa podlaskiego i warmińsko -mazurskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2016 r o wszczęciu postępowania o zawieszenie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 grudnia 2016 r. sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 16 Augustów - Ogrodniki z drogą wojewódzką Nr 653 Suwałki - Sejny - Poćkuny, drogą powiatową Nr 1176B Poćkuny - Berżniki i drogą gminną Nr 102245B do m. Sztabinki, w m. Poćkuny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny w sprawie wydania postanowienia odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie możliwości zapoznania się z projektem uchwały Rady Gminy Sejny w sprawie określenia kryteriów w oparciu których nie wydaje się zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarze gminy Sejny

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 08 lutego 2017 r. sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 16 Augustów - Ogrodniki z drogą wojewódzką Nr 653 Suwałki - Sejny - Poćkuny, drogą powiatową Nr 1176B Poćkuny - Berżniki i drogą gminną Nr 102245B do m. Sztabinki, w m. Poćkuny

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 02 marca 2017r. w prawie odmowy uzgodniennia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego Sejny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 08 marca 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 05 kwietnia 2017r w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miedzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - granica RP

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Parku wiatrowego "Sejny"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego "Sejny"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2017r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miedzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - granica RP

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2017r w sprawie  decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miedzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - granica RP

Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego z dnia 28 08 2017r w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Berżniki - Berżałowce - Giby

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 1 września 2017r w sprawie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miedzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - granica RP

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2017r w sprawie rozporządzenia ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Niemna

Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego z dnia 05 09 2017r w sprawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i montaż wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych), linii kablowych energetycznych, przyłącza elektroenergetycznego, falowników i kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej w Hołnach Wolmera

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 września 2017r w sprawie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miedzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - granica RP

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie  budowy miedzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy miedzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 26 stycznia 2018r w sprawie możliwości zapoznania się z: projektem „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  Sejny”  oraz z projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wydania decyzji z dnia 8 stycznia 2017 r., znak: DLI.2.6621.52.2017.MZ.4, uchylającej w całości decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lipca 2017 r., znak: AB-1.7820.2.4.2017.MB, odmawiającą zmiany, na podstawie art. 155 kpa, decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 8/2012 z dnia 18 lipca 2012 r., znak: Wl.1.7820.9.3.2012.MB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki Sejny - Poćkuny, z ul. Łąkową w miejscowości Sejny wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 08 marca 2018 r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji dotyczącej planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie, przekazanej przez stronę ukraińską.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencje 2018-2023.

Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 102051B Głuszyn - Sumowo, powiat sejneński, gmina Sejny i gmina Krasnopol z rozbudową i przebudową drogi powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki, powiat sejneński, gmina Krasnopol

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 lipca 2018r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sejny w okręgu wyborczym nr. 15

Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego dotyczące inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 102051B Głuszyn – Sumowo z rozbudową i przebudową drogi powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie „Budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 26 października 2018r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2018 o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 107/2018 z dnia 25.10.2018 r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 lutego 2019r w sprawie zaopiniowania projektów statutów wszystkich Sołectw położonych na terenie Gminy Sejny

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 marca 2019r. o podjęciu przez Radę Gminy Sejny Uchwały Nr XXIX/185/2018 z dnia 29 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SUMOWO”

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 marca 2019r. o podjęciu przez Radę Gminy Sejny Uchwały Nr IV/32/2019 z dnia 1marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SEJNY.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2019r. o wydaniu decyzji środowiskowej - Budowa kurników

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 25 kwietnia 2019r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 października 2019r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu SUMOWO oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 4 listopada 2019r o możliwości zapoznania się z projektem ,,Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Sejny" oraz projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju dotyczące międzysystemowego gazociągu

Obwieszczenie Starosty Sejneńskiego z dnia 31 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sejny

OBWIESZCZENIE Starosty Sejneńskiego z dnia 04.02.2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Giby

Obwieszczenie Wójta Gminy Giby

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Radziuszki w gminie Sejny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 30.03.2023r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 26.05.2023r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Giby z dnia 22 czerwca 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Giby z dnia 07.09.2023 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Radziuszki w
gminie Sejny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DIT-III.7427.2.13.2023 .KG

OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Technologii - DLI-I.7620.1.2020.SC.4 (DLI-IX)

Obwieszczenie Wójta Gminy Giby z dnia 18.12.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Giby z dnia 10.01.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Giby z dnia 22.02.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Giby z dnia 22.02.2024

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2017-08-25

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data wprowadzenia: 2013-02-26

Data modyfikacji: 2024-02-26

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2013-02-26