2023

2023

_______________________________________________

 Zarządzenie Nr 357/2023 Wójta Gminy Sejny z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sejny w okresie przerwy zimowej i przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 358/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 359/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 360/2022 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 361/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za IV kwartał 2022 r.

Zarządzenie  Nr  362/2023 Wójta  Gminy Sejny z dnia   31  stycznia   2023 r. w sprawie określenia terminów  postępowania   rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego, a także  określenia terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2023/2024  do oddziałów  przedszkolnych  przy publicznych Szkołach Podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym  w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

ZARZĄDZENIE NR 363/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych zgłoszeń o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zarządzenie  Nr 364/2023 Wójta  Gminy Sejny z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie określenia terminów  postępowania   rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego, a także  określenia terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2023/2024  do klas  pierwszych  publicznych Szkół Podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR 365/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie kosztów centralnego ogrzewania w budynku biurowo-mieszkalnym

ZARZĄDZENIE NR 366/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 367/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 368/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Poćkunach

ZARZĄDZENIE NR 369/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 370/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 371/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 372/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 373/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 374/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 375/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 376/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za I kwartał 2023 roku

Zarządzenie Nr 377/2023  Wójta Gminy Sejny z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 378/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

Zarządzenie Nr 379/2023 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sejny za 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 380/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 381/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie nr 382/2023 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przyznania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 383/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 384/2023 Wójta Gminy Sejny  z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

ZARZĄDZENIE NR 385/2023 Wójta Gminy Sejny z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach

ZARZĄDZENIE NR 386/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 387/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sejny w sprawie Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 388/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 389/2023 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach

ZARZĄDZENIE NR 390/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 391/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach za 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 392/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 393/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 394/2023 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach

ZARZĄDZENIE NR 395/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 396/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 397/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 398/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za II kwartał 2023 roku

Zarządzenie nr 399/2023 Wójta Gminy Sejny z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr 400/2023 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie Gminnej ewidencji zabytków Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 401/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sejny na rok 2023

ZARZĄDZENIE NR 402/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 403/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE nr 404/2023 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach

Zarządzenie Nr 405/2023 Wójta Gminy Sejny  z dnia 30 sierpnia 2023 roku  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Beaty Zuzanny Kuczyńskiej -Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach

Zarządzenie Nr 406/2023 Wójta Gminy Sejny  z dnia 30 sierpnia 2023 r.  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

Zarządzenie Nr 407/2023 Wójta Gminy Sejny  z dnia 30 sierpnia 2023 roku  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Barbary Nowikowskiej- pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

ZARZĄDZENIE NR 408/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 11 września 2023 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 409/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 11 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sejny na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 410/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 411/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

ZARZĄDZENIE NR 412/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 19 września 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 413/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 414/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 września 2023 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 415/2023 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 416/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 417/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 418/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 419/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 2 października 2023 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 420/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 421/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 422/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 października 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za III kwartał 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 423/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 424/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 425/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 426/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2024 - 2030

ZARZĄDZENIE NR 427/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sejny na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 428/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 429/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 430/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 431/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Posejny, gmina Sejny

ZARZĄDZENIE NR 432/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 433/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 434/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny

ZARZĄDZENIE NR 435/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 436/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

ZARZĄDZENIE NR 438/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 439/2023 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2023 rok

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Skupski

Data wytworzenia: 2023-01-13

Wprowadzający: Krzysztof Mariusz Skupski

Data modyfikacji: 2024-01-05

Opublikował: Krzysztof Mariusz Skupski

Data publikacji: 2023-01-13