Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 26 stycznia 2018r w sprawie możliwości zapoznania się z: projektem „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny” oraz z projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2018-01-26

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data modyfikacji: 2018-01-26

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2018-01-26