Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 21 marca 2016 roku o udziale społeczeństwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 21 marca 2016 roku  o udziale społeczeństwa w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny” (treść obwieszczenia)

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji parku wiatrowego „Sejny” strona tytułowa

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Wiatrowego „Sejny” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach)

Załącznik nr1 Lokalizacja inwestycji

Załącznik 2_Odległości od elementów krajobrazu_od skrajni rototra

Park Wiatrowy Sejny odległości dla lokalizacji turbiny S1

Park Wiatrowy Sejny odległości dla lokalizacji turbin S2 S3

Park Wiatrowy Sejny odległości dla lokalizacji turbiny S4

Park Wiatrowy Sejny odległości dla lokalizacji turbin S5 S6

Załącznik nr 3 Analiza akustyczna

Analiza oddziaływania akustycznego

Analiza oddziaływania akustycznego strona tytułowa

Analiza oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego „Sejny” wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Zalacznik tekstowy 1D [wariant 1 realizacyjny - pora dzienna]

Zalacznik graficzny 1D [wariant 1 realizacyjny - pora dzienna]

Zalacznik tekstowy 1N [wariant 1 realizacyjny - pora nocna]

Zalacznik graficzny 1N [wariant 1 realizacyjny - pora nocna]

Zalacznik tekstowy 2D [wariant 2 alternatywny - pora dzienna]

Zalacznik graficzny 2D [wariant 2 alternatywny - pora dzienna]

Zalacznik tekstowy 2N [wariant 2 alternatywny - pora nocna]

Zalacznik graficzny 2N [wariant 2 alternatywny - pora nocna]

Zalacznik tekstowy 3D [oddziaływanie skumulowane - pora dzienna]

Zalacznik graficzny 3D [oddziaływanie skumulowane - pora dzienna]

Zalacznik tekstowy 3N [oddziaływanie skumulowane - pora nocna]

Zalacznik graficzny 3N [oddziaływanie skumulowane - pora nocna]

Zalacznik tekstowy 4_gm.Sejny [farmy wiatrowe]

Zalacznik tekstowy 5_gm.Puńsk [farmy wiatrowe]

Zalacznik tekstowy 6_gm.Krasnopol [farmy wiatrowe]

Zalacznik tekstowy 7_gm.Giby [farmy wiatrowe]

Słowniczki do analizy hałasu

Załącznik 1d - wariant 1 realizacyjny_V126-3.3 [słownik - dzień]

Załącznik 1n - wariant 1 realizacyjny_V126-3.3 [słownik - noc]

Załącznik 2 d - wariant 2 alternatywny_V126-3.3 [słownik - dzień]

Załącznik 2 n -wariant 2 alternatywny_V126-3.3 [słownik - noc]

Załącznik 3 d - kumulacja oddziaływań akustycznych [słownik - dzień]

Załącznik 3 n - kumulacja oddziaływań akustycznych [słownik - noc]

Załącznik nr 4 ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PARKU WIATROWEGO „SEJNY” NA KRAJOBRAZ

Załącznik nr 5 INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA PLANOWANEGO PARKU WIATROWEGO „SEJNY”

Załącznik nr 6 Raport z przedinwestycyjnego monitoringu ornitofauny dla projektowanego parku wiatrowego PW „Sejny” (luty 2013-styczeń 2014)

Załącznik nr 6.1 do raportu z inwentaryzacji ornitologicznej. Analiza sposobu wykorzystania przez ptaki przestrzeni planowanych Parków Wiatrowych “Sejny” i “Bosse” na podstawie obserwacji z wykorzystaniem radaru ornitologicznego.

Załącznik nr 7 Raport z przedinwestycyjnego monitoringu chiropterofauny dla projektowanego parku wiatrowego Sejny (PW „Sejny”) (sezon badawczy 2013)

Załącznik nr 8  Mapa obszarów chronionych

Załącznik nr 9 Analiza oddziaływania w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego

Analiza oddziaływania w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego strona tytułowa

Analiza oddziaływania w zakresie pola i promieniowania elektromagnetycznego przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego Sejny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Załącznik graficzny do analizy oddziaływania w zakresie pola i promieniowania elektromagnetycznego przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego Sejny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Załącznik nr 10 Informacje na temat natury 2000

NATURA 2000 - Standardowy formularz danych Ostoja Wigierska

Załączniki graficzne dotyczące Ostoji Wigierskiej (mapy w formacie zip)

NATURA 2000 - Standardowy formularz danych Pojezierze Sejneńskie

Załączniki graficzne dotyczące Pojezierza Sejneńskiego  (mapy w formacie zip)

NATURA 2000 - Standardowy formularz danych Puszcza Augustowska

Załączniki graficzne dotyczące Puszczy Augustowskiej (mapy w formacie zip)

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Józef Januszanis

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2016-03-21

Data modyfikacji: 2016-03-21

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2016-03-21