Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY SEJNY

Uchwała nr XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXVII/154/05 Rady Gminy Sejny z dnia 2 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dusznica

Uchwała nr XXXVII/155/05 RADY GMINY SEJNY z dnia 2 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sejny – obszaru części wsi Zaleskie

Obwieszczenie z dnia 18 października 2005 r.  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolonia Sejny

Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2005 o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 30 kwietnia 2010 r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszene Wójta Gminy Sejnyw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu POĆKUNY zwanego „POĆKUNY – kolonia nad jeziorem Samanis

Ogłoszene Wójta Gminy Sejny w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu SZTABINKI zwanego „Kolonia wschodnia nad jeziorem Sztabinki”

Obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2010 r.  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2010 r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały Nr. XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 24 maja 2011 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na terenie gminy Sejny.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny z dnia 10 grudnia 2012 r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXV/125/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Sejny.

UCHWAŁA NR XXX/143/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 29 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny w obrębie Poćkuny

UCHWAŁA NR XXXII/155/2013 RADY GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny w obrębie Sztabinki

Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sejnyz dnia 14 lipca 2016 r o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Wójta Gminy Sejnyz dnia 14 lipca 2016 r o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Wójta Gminy Sejnyz dnia 14 lipca 2016 r o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia Wójta Gminy Sejnyz dnia 14 lipca 2016 r o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-02-27

Data modyfikacji: 2016-07-14

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-02-27