KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

 

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

 Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia                        i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SEJNY W BERŻNIKACH

Numer wpisu do rejestru: 1/2006

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data

wpisu,

daty kolejnych zmian

Pełna

i skrócona

nazwa

instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji

kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora

i aktu

 o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu,

z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię

i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

28.06.2000r.

Biblioteka Publiczna

Gminy Sejny w Berżnikach,

 

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury

Berżniki 45B

16-500 Sejny

Gmina Sejny

 

Uchwała nr XXV/84/2000  Rady Gminy Sejny z dnia 28 czerwca 2000 r.

_________

REGON:

200045605

 

NIP:

8442197185

 

PKD:

9101A

Działalność bibliotek

--------------

Tadeusz Stabiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer

kolejny

wpisu

Data wpisu,

daty

kolejnych

zmian

Informacja

o złożeniu do

rejestru

statutu

Imię i nazwisko

dyrektora

instytucji

kultury i jego

zastępców lub

oznaczenie osoby fizycznej lub

prawnej, której powierzono

zarządzanie

instytucją

kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych

w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpis

1.

28.09.2001r.

Z dniem 28.09.2001r. złożono do rejestru Statut przyjęty Uchwałą  nr 68/84/01 Rady Gminy Sejny         z dnia 28.09.2001 r.

Anna Sawukanis - Dyrektor

-------------------

 

Umowa o pracę z Wójtem Gminy w Sejnach.

Tadeusz Stabiński

2.

01.04.2007r.

--------------------------

Ewa Maksimowicz

p.o. Dyrektora

---------------------

---------------------

Umowa o pracę z Wójtem Gminy Sejny

Tadeusz Stabiński

3.

01.09.2011 r.

---------------------------

Ewa Maksimowicz

Dyrektor

----------------------

--------------------

Umowa o pracę z Wójtem Gminy Sejny

Tadeusz Stabiński

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział III – Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer

kolejny

wpisu

Data wpisu,

daty

kolejnych

zmian

Informacja

o złożeniu do

rejestru

rocznego

sprawozdania

finansowego

Informacja

o obciążeniu

środków

trwałych

instytucji

kultury

ograniczonymi

prawami

rzeczowymi

Uwagi

Imię

i nazwisko

pełnomocnika

organizatora

dokonującego

wpisu

1

27.02.2004r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2003 rok

-------------------

--------------

 

2

28.02.2005r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2004 rok

-------------------

--------------

 

3

28.02.2006r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2005 rok

-------------------

--------------

 

4

28.02.2007r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2006 rok

-------------------

--------------

 

5

29.02.2008r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2007 rok

-------------------

--------------

 

6

25.02.2009r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2008 rok

-------------------

--------------

 

7

25.02.2010r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2009 rok

-------------------

--------------

 

8

28.02.2011r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2010 rok

-------------------

--------------

 

9

28.02.2012r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2011 rok

-------------------

--------------

 

10

27.02.2013r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2012 rok

-------------------

--------------

 

 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer

kolejny

wpisu

Data wpisu,

daty

kolejnych

zmian

Informacja

o połączeniu,

podziale lub

likwidacji

instytucji

kultury

Imię i nazwisko

likwidatora

Uwagi

Imię

i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2018-07-16

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-07-04

Data modyfikacji: 2018-07-16

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-07-04