Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania zawartych w nim danych Informacje o rejestrze

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania zawartych w nim danych Informacje o rejestrze

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. Nr 189) z dniem 21.05.2012 r. organizator instytucji kultury - gmina Sejny - został zobowiązany do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w formie elektronicznej.

Rejestr prowadzony jest w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół przez Kierownika  ( 16-500 Sejny, ul. Świerczewskiego 1, tel. 87 5173762) dla następujących instytucji kultury:

  1. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach

Zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej,    można    robić   z    niego    wydruki,    jest    zabezpieczony    przed dokonywaniem wpisów przez osoby nieuprawnione.  Wykaz wszystkich  danych i informacji zawartych w rejestrze określa § 3 ust. 1 rozporządzenia.

Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu lub na wniosek Kierownika ZEAS lub upoważnionej przez niego osoby. Sposób składania wniosku o dokonanie zmiany określa § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia.

Dodatkowo,   dla   każdej   instytucji  kultury  odrębnie  prowadzona  jest  w  postaci elektronicznej   księga  rejestrowa  składająca  się z  czterech  działów:  dział  I  - oznaczenie instytucji kultury, dział II - organizacja instytucji kultury, dział III – mienie instytucji kultury, dział IV - połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury.

Informacje o sposobie udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury.

Rejestr zamieszczony jest na stronie www.bip.ugsejny.wrotapodlasia.pl w zakładce Rejestr Kultury. Dane zawarte w rejestrze udostępniane są obywatelom przez:

  1. Otwarty dostęp przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ugsejny.wrotapodlasia.pl
  2. Wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru zgodnie z § 11 rozporządzenia. Udostępnianie    danych    za    pośrednictwem    Biuletynu    Informacji    Publicznej www.bip.ugsejny.wrotapodlasia.pl   odbywa   się   bezpłatnie.   Wydanie   odpisu   jest   odpłatne.
    Wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Księgi rejestrowe w formie elektronicznej i akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu instytucji kultury do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego (np. uchwały o utworzeniu jednostki, nadaniu statutu itd.) są udostępniane w ZEAS przez Kierownika (Urząd Gminy Sejny, 16-500 Sejny, ul. Świerczewskiego 1, tel. 87 5173762, fax 87 5162676, e-mail tadeusz-stabinski@gmina.sejny.pl).

Każdy obywatel ma prawo przeglądać księgi i akta rejestrowe w godzinach urzędowych (od poniedziałku do piątku w godz. 7.oo-15.oo)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2018-07-16

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-07-04

Data modyfikacji: 2018-07-16

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-07-04