Zarządzenia wydane w 2016 r.

Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za IV kwartał 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 106/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny. 

ZARZĄDZENIE NR 107/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 113/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 15 marca  2016 r.w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 115/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 116/2016 WÓJTA GmINY SEJNY z dnia 23.03.2016r w sprawie zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 117/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 118/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2015 rok

Zarządzenie Nr 119/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Zarządzenie Nr 120/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

Zarządzenie Nr 121/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 123/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za I kwartał 2016 roku

Zarządzenie Nr 124/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

Zarządzenie Nr 126/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 127/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 18 maja  2016 r.w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 128/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

Zarządzenie Nr 129/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 130/2016  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 25 maja 2016 r.  w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy. 

ZARZĄDZENIE NR 131/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 czerwca  2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 132/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

Zarządzenie Nr 133/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 134/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 135/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Zarządzenie Nr 136/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

Zarządzenie Nr 137/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 138/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za II kwartał 2016 r.

Zarządzenie Nr 139/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Zarządzenie Nr 140/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 142/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2016 roku

Zarządzenie Nr 143/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Zarządzenie Nr 144/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

Zarządzenie Nr 145/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

Zarządzenie Nr 146/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i mienia w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Sejny

Zarządzenie nr 147/2016 Wójta Gminy  Sejny z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zamiany nieruchomośc

ZARZĄDZENIE NR 148/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Sejny i jej jednostkach budżetowych

ZARZĄDZENIE NR 149/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 150/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 września 2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 152/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 153/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 154/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 155/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 157/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

Zarządzenie NR 158/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 159/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 160/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 161/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

Zarządzenie NR 162/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny"

ZARZĄDZENIE NR 163/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 24 października 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za III kwartał 2016 r.. 

ZARZĄDZENIE NR 164/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 165/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Sejny i jej jednostkach budżetowych

ZARZĄDZENIE NR 166/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 167/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2017 - 2020

Zarządzenie Nr 168/2016 wójta gminy sejny z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sejny na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 169/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sejny w sprawie Program współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 170/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 171/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 172/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 173/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 174/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 175/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

Zarządzenie Nr 176/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia  2 grudnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 177/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 178/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 179/2016  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 180/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 181/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 182/2016  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 183/2016  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 184/2016WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 185/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2016 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2016-01-05

Data modyfikacji: 2017-01-04

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2016-01-05