2018

Zarządzenia wydane w 2018 roku:

ZARZĄDZENIE NR 280/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 281/2018  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 282/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sejny w okresie przerwy zimowej i przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 283/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za IV kwartał 2017 r.

Zarządzenie  Nr   284/2018 Wójta  Gminy Sejny z dnia 31 stycznia   2018 r. w sprawie określenia terminów  postępowania   rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego, a także  określenia terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2018/2019  do oddziałów  przedszkolnych  przy publicznych Szkołach Podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym  w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Zarządzenie Nr 285/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także określenia terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych Szkół Podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym.    

ZARZĄDZENIE NR 286/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny. 

ZARZĄDZENIE NR 287/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 288/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 291/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 292/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 293/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 294/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 295/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 296/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE Nr 297/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia  10 kwietnia  2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie

Zarządzenie nr 298 /2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sejny dotyczących nadania nazwy rondu w miejscowości Poćkuny, gmina Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 299/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 300/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 301/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 302/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za I kwartał 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 303/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za 2017 rok

Zarządzenie Nr  304/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 maja  2018r.   w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach

ZARZĄDZENIE NR 305/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 306/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 307/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 308/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 309/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sejny.

Zarządzenie Nr 310/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krasnowie

Zarządzenie Nr 311/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia  21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  pełniącego  obowiązki  Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krasnowie

Zarządzenie  Nr  312/2018 Wójta  Gminy Sejny z dnia   21 czerwca   2018 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przeprowadzenia inwentaryzacji  środków trwałych i mienia  Szkoły  Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krasnowie

ZARZĄDZENIE NR 313/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 czerwca 2018 r.w sprawie zmian podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 315/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2018-01-04

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data modyfikacji: 2018-06-22

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2018-01-04