2018

Zarządzenia wydane w 2018 roku:

ZARZĄDZENIE NR 280/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 281/2018  WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sejny odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 282/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sejny w okresie przerwy zimowej i przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 283/2018 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sejny za IV kwartał 2017 r.

Zarządzenie  Nr   284/2018 Wójta  Gminy Sejny z dnia 31 stycznia   2018 r. w sprawie określenia terminów  postępowania   rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego, a także  określenia terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2018/2019  do oddziałów  przedszkolnych  przy publicznych Szkołach Podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym  w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Zarządzenie Nr 285/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także określenia terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych Szkół Podstawowych, dla których Gmina Sejny jest organem prowadzącym.        

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2018-01-04

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data modyfikacji: 2018-01-31

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2018-01-04