Oświadczenia majątkowe pracowników na koniec 2006r.

 Jan Skindzier                        Wójt Gminy Sejny

Zofia Fiedorowicz                    Skarbnik Gminy

Mieczysław Plesiewicz              Sekretarz Gminy

Jadwiga Luto                           Kierownik GOPS

Tadeusz Stabiński                    Kierownik ZEAS

Józef Pawlukiewicz                   Kierownik  OKGS

Kazimierz Rekuć                      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasnowie

Adam Baranowski                    Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Sejnach

Stanisława Gołąbek                  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poćkunach

Cecylia Łabanowska                 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Berżnikach

Anna Sawukanis                      Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Ewa Maksimowicz                   Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej(powołanie na stanowisko)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-01-16

Data modyfikacji: 2013-01-17

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-01-16