Przetargi, zamówienia w 2014 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU  o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ,numer sprawy OKG. 5544-01/15 nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Marynowo Lasanka Konstantynówka nr 102269 B o długości odcinka 0.940 km.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU  o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)  numer sprawy OKG. 5544.2.2015 nazwa zadania: zakup używanego autobusu do przewozu dzieci

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa dróg gminnych: Żegary Konstantynówka, Gawieniańce - Radziucie, Hołny Wolmera-Podlaski-Berżniki, Jodeliszki - Jenorajście, Kielczany p. wieś, Bosse droga wewnętrzna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Przebudowa dróg gminnych Żegary Konstantynówka , Gawieniańce Radziucie , Hołny Wolmera­ Podlaski Berżniki  , Jodeliszki Jenorajście , Bosse droga wewnętrzna, Kielczany

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU  o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Gawieniance Radziucie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Sejny .

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Sejny .


Zapytanie ofertowe – Edukacja ekologiczna uczniów szkół podstawowych w zakresie:  Gospodarka odpadami komunalnymi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SEJNY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SEJNY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2015-04-29

Data modyfikacji: 2015-12-14

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2015-04-29