Przetargi, zamówienia w 2013 roku

Zakup autobusu używanego do przewozu dzieci

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup autobusu używanego do przewozu dzieci

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Sejny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Obsługi Komunalnej Gminy Sejny w latach 2014-2016.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ cz.I

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ cz.II

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ cz.III

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY SEJNY z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY SEJNY CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY SEJNY

Zmiana treści SIWZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY SEJNY

Odpowiedzi na zgłoszone zapytana dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku  i innych interesów  Obsługi Komunalnej Gminy Sejny.

Zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Obsługi Komunalnej Gminy Sejny.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Rol.271.3.2013. Nazwa zadania: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY SEJNY z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY SEJNY CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY SEJNY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data wprowadzenia: 2013-02-20

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2013-02-20