Przetargi i zamówienia w 2018 roku

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Gmina Sejny: Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” poprzez zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110433-2018:TEXT:PL:HTML

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Gmina Sejny: Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” poprzez zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia O  ZAMÓWIENIU - Dostawy Gmina Sejny: Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” poprzez zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110433-2018:TEXT:PL:HTML

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Gmina Sejny: Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” poprzez zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane , wykonanie chodnika we wsi Zaleskie poniżej progu 30 tys. Euro.

     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Przedmiar robót

     Kosztorys ślepy

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane, utwardzenie kostką betonową placu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie poniżej progu 30 tys. Euro.

     Kosztorys ślepy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2018-01-09

Wprowadzający: Beata Radziwiłowicz

Data modyfikacji: 2018-08-10

Opublikował: Beata Radziwiłowicz

Data publikacji: 2018-01-09