Przetargi i zamówienia w 2018 roku

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Gmina Sejny: Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” poprzez zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110433-2018:TEXT:PL:HTML

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Gmina Sejny: Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” poprzez zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia O  ZAMÓWIENIU - Dostawy Gmina Sejny: Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” poprzez zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110433-2018:TEXT:PL:HTML

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Gmina Sejny: Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” poprzez zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane , wykonanie chodnika we wsi Zaleskie poniżej progu 30 tys. Euro.

     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Przedmiar robót

     Kosztorys ślepy

     Informacja o wyniku

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane, utwardzenie kostką betonową placu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie poniżej progu 30 tys. Euro.

     Kosztorys ślepy

     Unieważnienie postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA „ZAKUP AUTOBUSU DO DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Sejny 2019 - 2021”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2018-01-09

Wprowadzający: Beata Radziwiłowicz

Data modyfikacji: 2018-10-15

Opublikował: Beata Radziwiłowicz

Data publikacji: 2018-01-09