Przetargi i zamówienia w 2017 roku

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Plan zamówień publicznych na 2017 rok stan na dzień 06 06 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny w ramach działania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne objętego RPOWP na lata 2014-2020

ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny w ramach działania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne objętego RPOWP na lata 2014-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny w ramach działania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne objętego RPOWP na
lata 20142020.

ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sejny w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE - OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nazwa zadania: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sejny

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu zakup używanego samochodu ciężarowego,

INFORMACJA O WYNIKU postępowania na zakup używanego samochodu ciężarowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych Żegary - Krasnogruda, Posejny - Posejanka, Widugiery - Kielczany, Burbiszki p. PGR, Bierżałowce - Zelwa, Marynowo - Lasanka, Gawieniańce - Radziucie na terenie Gminy Sejny.

 Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych Żegary - Krasnogruda, Posejny - Posejanka, Widugiery - Kielczany, Burbiszki p. PGR, Bierżałowce - Zelwa, Marynowo - Lasanka, Gawieniańce - Radziucie na terenie Gminy Sejny.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nazwa zadania :Przebudowa dróg gminnych Żegary Krasnogruda , Posejny Posejanka, Widugiery Kielczany , Burbiszki p. PGR, Bierżałowce Zelwa ,Marynowo Lasanka, Gawieniańce Radziucie na terenie Gminy Sejny.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Przebudowa dróg gminnych Żegary Krasnogruda , Posejny Posejanka , Widugiery Kielczany, Burbiszki p. PGR ,Bierżałowce Zelwa , Marynowo Lasanka , Gawieniańce Radziucie  na terenie Gminy Sejny.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup paliw, bezpośrednio na stacji paliw dla pojazdów Obsługi Komunalnej Gminy Sejny w okresie 01. 07. 2017 r. do 30. 06. 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: Zakup paliw, bezpośrednio na stacji paliw dla pojazdów Obsługi Komunalnej Gminy Sejny w okresie 01. 07. 2017 r. do 30. 06. 2020 r.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczący ZAMÓWIENIA: Zakup paliw, bezpośrednio na stacji paliw dla pojazdów Obsługi Komunalnej Gminy Sejny w okresie 01. 07. 2017 r. do 30. 06. 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy : Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości Nr LT-PL-1R-070 Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy : Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości Nr LT-PL-1R-070 Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SEJNY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2020 r.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SEJNY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2020 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Luto

Data wytworzenia: 2017-07-03

Wprowadzający: Dariusz Luto

Data modyfikacji: 2017-12-15

Opublikował: Dariusz Luto

Data publikacji: 2017-02-09